Makeio Max 2201 สกูตเตอร์ไฟฟ้า Makeio ออนไลน์

สคูเตอร์ไฟฟ้า บทความที่อ่านแล้ว รถใหม่ในประเทศ ข่าวสารยานยนต์

ผมว่าบ้านเราไม่ค่อยเหมาะครับ หาสถานที่ใช้ยาก จะใช้บนฟุตบาท สภาพฟุตบาทก็แย่ จะเอาไปใช้บนถนนก็สู้ซื้อมอไซค์มือสองถูกๆ มาใช้ยังคุ้มกว่า สำหรับผมเต็มที่ ณ ตอนนี้ในบ้านเราเป็นได้แค่ของเล่นคนมีเงินเหลือใช้ครับ

นาที เทียบกับนั่งรถเมล์ ชั่วโมง ขี่ไป

เวลาชาร์จ four.5 ชม. รูปภาพจาก Segway ระยะทาง 25 กม. เวลาชาร์จ 3-4 ชม. ความเร็ว Eco สูงสุด 10 กม./ชม.

โฮมโปร พระราม3 497/1 ถ.พระรามที่ three, บางโคล่, ร้านขายสกุตเตอร์ในไทย บางคอแหลม, กรุงเทพมหานคร, 10120